Kartskisse over Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet. Sulitelmaleden er uthevet. Tilbake

 

 
          Dette er et illustrasjonskart jeg har laget i forbindelse med denne hjemmesiden, kartet er ment for å illustrere turløypene/hyttene og er en smule unøyaktig. KåreNorum©2015
All rights reserved.